MENU

Disclaimer

IMpact besteedt grote zorg aan de samenstelling van deze website en de daarin opgenomen gegevens. Het kan desondanks voorkomen dat de gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is.
IMpact aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

Informatie van derden
Alle aanbiedingen van derden vallen buiten verantwoordelijkheid van IMpact. IMpact aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.
 

Ga snel naar