MENU
U bevindt zich: Over IMpact > Nieuws

Nieuws

2012: positief jaar voor IMpact

Arbeidstoeleidingsbedrijf IMpact uit Kampen en Dronten heeft het boekjaar 2012 met bijna een half miljoen positiever afgesloten dan verwacht. Het jaarresultaat bedroeg uiteindelijk -/- € 356.000,--.  “Het positieve resultaat is mede te danken aan het aangaan van allianties, toename van het aantal detacheringen en hogere productieopbrengsten. Maar ook de huuropbrengsten van de bedrijfsverzamelgebouwen Gildestraat 1 te Kampen en De Boorn in Dronten hadden een positief effect. Dit positieve effect komt mede doordat onze infrastructuur onderdeel is van de strategie van IMpact. Dat werkt,” aldus Marij Staps – Verschuuren, algemeen directeur van IMpact.

Strakke sturing op bedrijfsuitgaven
Net als in 2011 is ook in 2012 strak gestuurd op de bedrijfsuitgaven, de personele bezetting en zijn er derde geldstromen gerealiseerd, ter compensatie van het onbeïnvloedbare verlies vanuit de loonkosten SW in relatie tot de dalende subsidiestromen. Deze lijn zet IMpact vanzelfsprekend door naar de komende jaren.

Efficiënt en slagvaardig
Het gerealiseerde jaarresultaat stemt IMpact positief zeker gezien de veranderingen vanuit de landelijke overheid. IMpact houdt vast aan de uitgezette strategische koers en trekt daarbij samen op met de gemeenten Kampen en Dronten. Zo bereidt IMpact zich voor op invoering van de Participatiewet in 2014 (2015), of wat daarvoor in de plaats komt. De strategie en het organisatiebeleid van IMpact staan als een huis. In 2013 zet het toeleidingsbedrijf de laatste stappen om de eigen organisatie op een efficiënte en slagvaardige manier in te richten. Zo sorteert IMpact voor op de invoering van de nieuwe wetgeving.

Over IMpact
IMpact is de organisatie die maatschappelijk invulling geeft aan alles wat te maken heeft met werkontwikkeling en –begeleiding in de regio Kampen en Dronten. Het is de kracht van IMpact mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de gewenste arbeidsvaardigheden te leren én aan het werk te helpen. De kennis van de Sociale Zekerheid komt daarbij goed van pas.
Om dit mogelijk te maken werkt IMpact samen met partners, zoals de gemeenten Kampen en Dronten, het UWV, scholen, zorginstellingen en het bedrijfsleven.
Meer informatie: www.impact.nl.
 

Terug
Ga snel naar