MENU
U bevindt zich: Over IMpact > Nieuws

Nieuws

2013: opnieuw goed resultaat voor IMpact

Met een positief bedrijfsresultaat van € 128.000,- sluit IMpact het jaar 2013 voor de derde keer jaar op rij beter af dan begroot. Dankzij inspanningen op maatschappelijk, financieel en organisatorisch vlak heeft IMpact dit resultaat kunnen behalen. Het jaarresultaat bedroeg uiteindelijk € 285.000,- negatief. Dit is inclusief het door IMpact niet te beïnvloeden negatieve subsidieresultaat. Vanaf 2010 is de Rijksbezuiniging op de WSW ingezet. Deze door IMpact niet te beïnvloeden negatieve geldstroom heeft IMpact ook voor 2013 zelf kunnen opvangen. 

Werken mogelijk maken
Op maatschappelijk vlak is IMpact in 2013 met drie ondernemingen samenwerking aangegaan in de vorm van een alliantie. Twee van de drie alliantiepartners zijn tevens gehuisvest in het bedrijfsverzamelgebouw van IMpact aan de Gildestraat 1. Door deze samenwerking kunnen medewerkers van IMpact hun werk voortzetten bij een (commerciële) werkgever. Ook worden op deze manier werkleertrajecten voor gebruikers van de Participatiewet mogelijk gemaakt. Naast het werken bij een van de alliantiepartners kunnen steeds meer SW-medewerkers van IMpact geplaatst worden bij een werkgever in de regio. Enkele cijfers: 251 cliënten van de gemeente Kampen en Dronten hebben een werkleertraject doorlopen. Van de 350 SW-medewerkers vond ruim de helft een plek in het bedrijfsleven.

Efficiënt en slagvaardig
Op organisatorisch vlak lag de focus op het op orde krijgen van de interne bedrijfsvoering. IMpact legt met deze herstructurering een stevig fundament voor de toekomstige Participatiewet. Zo zijn bijvoorbeeld de re-integratieprocessen slim ingericht, is de ICT-huishouding op orde en staat de formatie en het functiehuis binnen de organisatie.

Het werkt met IMpact
“Het positieve resultaat op alle vlakken komt mede doordat onze strategie werkt. Wij hebben het bedrijfsverzamelgebouw en de samenwerking met onze (keten)partners verknoopt aan onze strategie. Dat maakt werken voor alle betrokken partijen optimaal mogelijk,” aldus Rob Houthooft, directeur van IMpact.

Klaar voor de toekomst
Het gerealiseerde jaarresultaat stemt IMpact positief zeker gezien de veranderingen vanuit de landelijke overheid. IMpact houdt vast aan de uitgezette strategische koers en trekt daarbij samen op met de gemeenten Kampen en Dronten. Zo sorteert IMpact voor op de invoering van de Participatiewet in 2015. IMpact is klaar voor de toekomst. 

Terug
Ga snel naar