MENU
U bevindt zich: Over IMpact > Nieuws

Nieuws

Onthulling STEUR

 Samenwerking project STEUR

In het nieuwe schooljaar 2015-2016 is er een samenwerking  tussen een aantal scholen en IMpact in Kampen gestart. De Pieter Zandt scholengemeenschap, Hoornbeeck College en Obadjaschool hebben samen met IMpact een plan ontwikkeld om jongeren van Praktijkonderwijs, Quvier, VSO en MBO op weg naar niveau 1 en 2, een praktische onderwijsleeromgeving aan te bieden op weg naar de arbeidsmarkt. Deze specifieke setting biedt de mogelijkheid tegemoet te komen aan de extra begeleidingsbehoefte van deze doelgroep.

Unieke samenwerking

  • De jongere met zijn/haar mogelijkheden centraal staat,
  • de begeleiding niet denkt vanuit een structuur, maar vanuit de mogelijkheden van de jongere,
  • er een breed regionaal draagvlak is van overheid, onderwijs en ondernemers dat gekenmerkt wordt door betrokkenheid en   enthousiasme,
  • het praktijkgericht is en leidt naar arbeid.

Opleidings- en arbeidsperspectief bieden voor jongeren komt door deze samenwerking perfect samen door het benutten van elkaars expertises. Daarbij zijn “identiteit, kwaliteit, maatwerk en duurzaamheid” kernbegrippen. Deze jongeren moeten kunnen leren in een flexibele en veilige leeromgeving met de juiste begeleidings- en ontwikkelingscomponenten. Omdat zij “leren op locatie” kenmerkt hun leertraject zich door een realistische en zo groot mogelijke praktijkcomponent.

Onthulling zuil

Vandaag is de zuil aan de Gildestraat 1 aangevuld met de nieuwe samenwerkingspartners. IMpact heet nogmaals alle leerlingen en docenten van de scholen welkom. Wethouder Eibert Spaan was bij dit feestelijk moment aanwezig.