MENU
  • Gildestraat
  • De Boorn
Impact - maakt werken mogelijk

Personeelsbegeleiding

IMpact is het arbeidstoeleidingsbedrijf voor de regio Kampen en Dronten. Wij bieden re-integratietrajecten, werkbegeleiding en/of werk aan mensen met en zonder belemmering voor arbeid.

 

Is uw werknemer toe aan een andere stap in zijn loopbaan of loopt de samenwerking tussen u en uw werknemer niet zoals u het zou willen? Misschien komt de functie van uw werknemer te vervallen vanwege een reorganisatie? IMpact denkt graag met u en uw werknemer mee over de mogelijkheden.

 

Een assessment van IMpact kan het juiste middel zijn om uw werknemer naar een volgende of andere stap in zijn of haar werk te begeleiden. Maar ook Jobcoaching kan het juiste middel zijn. Misschien is het nodig een Tweede Spoor- of Outplacementtraject in te gaan. Uw werknemer plaatsen op een werkervaringsplek bij ons in huis of jobhunting behoort ook tot de mogelijkheden. Door onze ervaring in de arbeidstoeleiding en in de arbeidsmarkt zijn we goed in staat medewerkers te plaatsen in passende banen.

 

Meer informatie
Het is ons doel uw werknemer weer goed aan het werk te krijgen of te behouden. Daarvoor zetten we ons samen met u en uw werknemer in. Neem contact met ons op. Wij helpen u graag verder.
 

Werkgever
Ga snel naar