MENU
  • Gildestraat
  • De Boorn
Impact - maakt werken mogelijk

Outplacement

Soms loopt de samenwerking tussen u en uw werknemer niet zoals u het zou willen. Ook kan het zijn dat de werkplek van uw werknemer komt te vervallen vanwege een reorganisatie. Op dat moment start u een Outplacementtraject voor uw werknemer. Ook dan spant u zich in voor passend werk bij een andere werkgever. Dit maakt vaak deel uit van het sociaal plan bij een reorganisatie.

 

IMpact in beeld
IMpact is uw partner voor het uitvoeren van Outplacementtrajecten. Wij hebben de deskundigheid en ruime ervaring daarvoor in huis. IMpact werkt al jarenlang met mensen die niet direct of op eigen kracht op de arbeidsmarkt terecht kunnen. Met een grote diversiteit aan interne werkleerplekken leren wij mensen werken en vooral hun eigen kracht te (her)vinden in wat ze kunnen. Dat doen wij met onze eigen observatieplekken en werkleerbedrijf bij IMpact. Zo stellen we vast wat uw werknemer in huis heeft en begeleiden hem of haar naar een passende nieuwe werkplek. En, omdat wij het regionale werkgeversnetwerk kennen, weten wij waar mogelijke kansen voor uw werknemer liggen.

Omdat een Outplacementtraject altijd maatwerk is, kijken we samen met u welke stappen nodig zijn uw werknemer naar een andere passende werkplek te begeleiden.
Voorafgaand aan het traject maken we afspraken over de inhoud van het traject. Deze leggen we vast in een trajectplan met bijbehorende offerte. Ook bepalen we samen met u de contactmomenten gedurende het traject. Bij afronding ontvangt u een eindrapportage met een helder advies, objectieve bevindingen en eventuele concrete vervolgstappen.

 

Meer informatie
Neem contact met ons op en we vertellen u graag meer over het outplacementtraject en wat we daarin voor u kunnen betekenen.
 

Werkgever
Ga snel naar