MENU
  • Gildestraat
  • De Boorn
Impact - maakt werken mogelijk

Scholing en ontwikkeling

Om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een duurzame werkplek te bieden, slaat IMpact een brug tussen onderwijs en arbeidsmarkt. In deze keten brengt elke partij zijn eigen deskundigheid in en met elkaar bieden we voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een leerweg aan in hun weg naar de arbeidsmarkt.

De bijdrage van IMpact in deze onderwijsketen is het bieden van het werken en leren in combinatie met het trainen van arbeidsvaardigheden. Ook kan IMpact begeleiding bieden in het traject naar regulier werk en in regulier werk.

Werkgever
Ga snel naar