MENU
  • Gildestraat
  • De Boorn
Impact - maakt werken mogelijk

Jobcoach

U heeft een werknemer met een langdurige ziekte of handicap in dienst die begeleiding nodig heeft? Dan kan een jobcoach misschien helpen. In een vooraf gesproken termijn begeleidt een jobcoach werknemers met een langdurige ziekte of arbeidshandicap naar of in een baan. De werknemers krijgen een persoonlijk trainings- of inwerkprogramma en begeleiding op de werkvloer. Aan het eind van een geslaagd programma kan de werknemer zijn werk zelfstandig uitvoeren. De jobcoach blijft gedurende het traject bereikbaar wanneer er een probleem ontstaat of als er nog knelpunten zijn.
Het inzetten van een jobcoach kost u als werkgever niets. Het UWV betaalt de vergoeding.

Meer informatie
Op de website van het UWV leest u meer informatie over dit onderwerp.
 

Werkgever
Ga snel naar