MENU
  • Gildestraat
  • De Boorn
Impact - maakt werken mogelijk

Loondispensatie

Voor werknemers met een Wajong-uitkering geldt een speciale regeling: loondispensatie. Kan een werknemer met een Wajong-uitkering door zijn ziekte of handicap minder aan dan uw andere werknemers? Dan mag u tijdelijk minder loon betalen aan deze werknemer.

UWV vult het loon van de Wajonger dan aan tot maximaal het bedrag dat hij ontving voordat hij bij u ging werken. De loondispensatie kan een half jaar tot 5 jaar duren. Verlenging is mogelijk, maar uiteindelijk is het de bedoeling dat de werknemer hetzelfde kan verdienen als andere werknemers.

Gaat u loondispensatie bij het UWV aanvragen, dan bent u verplicht uw werknemer hierover te informeren. U mag het lagere loon pas betalen als u het hierover eens bent geworden met uw werknemer.

Meer informatie
Meer informatie over loondispensatie leest u ook op de website van het UWV.
 

Werkgever
Ga snel naar