MENU
 • Gildestraat
 • De Boorn
Impact - maakt werken mogelijk

No-riskpolis UWV

Met een no-riskpolis krijgt uw werknemer een Ziektewetuitkering van het UWV als hij of zij uitvalt door ziekte binnen 5 jaar nadat u bij uw werkgever in dienst kwam. Voor u als werkgever betekent dit dat u de loonkosten bij ziekte van uw werknemer voor een groot deel krijgt gecompenseerd. Uw werknemer moet aan enkele voorwaarden voldoen wil hij of zij in aanmerking komen voor de no-riskpolis:
 

 • Hij of zij krijgt een WAO- of WIA-uitkering.
 • Hij of zij krijgt een Wajong- of WAZ-uitkering.
 • Hij of zij heeft een WSW-indicatie en werkt niet in een WSW-bedrijf.
 • Hij of zij had vóór 1 januari 2006 de status van arbeidsgehandicapte en heeft die nog steeds.
 • Het UWV heeft verklaard dat uw werknemer een belemmering heeft gehad bij het volgen van onderwijs. Deze verklaring kunnen werknemers binnen 5 jaar na afloop van de schoolopleiding aanvragen.
 • Uw werknemer is langer dan 2 jaar ziek geweest en is via de gemeente bij u in dienst gekomen. Het UWV heeft verklaard dat uw werknemer dan van de no-riskpolis gebruik kunt maken.
 • Het UWV heeft de aanvraag WIA van uw werknemer afgewezen. In de afwijzingsbrief staat dat uw werknemer bij een nieuw dienstverband gebruik mag maken van de no-riskpolis.
   

De no-riskpolis geldt maximaal 5 jaar. In bijzondere gevallen kan de no-riskpolis nogmaals met een periode van 5 jaar worden verlengd. Dit is het geval als uw werknemer al een ernstige ziekte had bij het begin van het dienstverband. Het gaat hier om een zeer ernstige ziekte waarbij de arts van het UWV verwacht dat een langdurige uitval van de werknemer binnen enkele jaren wordt verwacht.
Heeft uw werknemer recht op een een Wajong-uitkering of een WSW-indicatie en wordt hij of zij ziek? Dan geldt de no-riskpolis zolang uw werknemer werkt. Verlenging aanvragen is dan ook niet nodig.

Meer informatie
Meer informatie leest u ook op de website van het UWV.
 

Werkgever
Ga snel naar