MENU
  • Gildestraat
  • De Boorn
Impact - maakt werken mogelijk

Premiekorting

Neemt of houdt u een arbeidsgehandicapte of een oudere in dienst? Dan krijgt u tijdelijk korting op de WIA/WAO- en WW-premie.

Meer informatie
Op de website van de belastingdienst leest u meer informatie over premiekorting.
 

Werkgever
Ga snel naar