MENU
  • Gildestraat
  • De Boorn
Impact - maakt werken mogelijk

Re-integratie werknemer

IMpact is het arbeidstoeleidingsbedrijf voor de regio Kampen en Dronten. Wij bieden re-integratietrajecten, begeleiding en/of werk aan mensen met een uitkering of werknemers met allerlei achtergronden; met en zonder afstand tot de arbeidsmarkt. Daarvoor zetten wij verschillende instrumenten in als:


Ons doel is u weer aan het werk te krijgen. Daarvoor zetten we ons samen met u in.

Werknemer
Ga snel naar