MENU
 • Gildestraat
 • De Boorn
Impact - maakt werken mogelijk

Haalbaarheidsonderzoek Arbeid

Het Haalbaarheidsonderzoek Arbeid is een praktijkproject, waarin we uw arbeidsmogelijkheden onderzoeken. Meestal wordt u hiervoor door uw werkgever of uitkeringsverstrekker aangemeld.
Gedurende een periode van twee tot vier weken werkt u binnen één van de werkhallen van IMpact in Dronten. Door u te zien werken, ontdekken wij wat uw arbeidsmogelijkheden zijn. Daarnaast stemmen we de wijze van aansturen op uw persoon af. Op deze manier zorgen we dat we uw maximale mogelijkheden en kansen voor werk vaststellen.

 

Ook gaan we met u in gesprek, zowel tijdens de werkzaamheden als apart. Zo horen we ook van u hoe u uw kansen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt ziet. Met behulp van Werkstap brengen we uw arbeidsvaardigheden in kaart. Met de ABC-meting meten we uw psychische belastbaarheid voor werk. De uitkomsten bespreken we met u. Verder zien we in de praktijk wat uw fysieke belastbaarheid is.

 

Tijdens de duur van het project bent u vijf dagen in de week aanwezig binnen IMpact. Uw werktijden zijn alle projectdagen van 8:00 – 17:00 uur. Tenzij onze opdrachtgever aangeeft, dat u daartoe niet in staat bent. In dat geval maken we afspraken met u op maat.

 

Na twee (of vier weken) maken we de balans op en stellen we een Plan Arbeidstoeleiding op. Daarin staat:

 • Wat uw arbeidseffectiviteit is. Kunt u aan het werk? Kunt u zelfstandig ten minste het minimumloon verdienen en zo uit de uitkering komen? Of bent u zelfstandig in staat uw eigen inkomen te verdienen?
 • Hoeveel uren u beschikbaar bent voor werk en voor welke typen werkzaamheden.
 • Onder welke omstandigheden en voorwaarden u beschikbaar bent voor werk.
 • Welke groeimogelijkheden u hebt om gemakkelijk aan werk te komen.
 • Welke stappen nodig zijn om u verder toe te leiden naar werk.

 


Vervolg

Het Halbaarheidsonderzoek Arbeid is een project dat altijd een vervolg heeft. Tenzij uit het onderzoek blijkt dat u nu niet in staat bent aan het werk te gaan, of stappen te zetten daarnaar toe. In alle andere gevallen zullen wij onze opdrachtgever adviseren een vervolgtraject in te zetten. Dit wordt soms door ons en soms door de opdrachtgever uitgevoerd. Een vervolgtraject kan bijvoorbeeld zijn:

 • Jobhunting en sollicitatiebegeleiding. Bent u meteen beschikbaar voor werk, dan wordt u actief begeleid in het zoeken naar werk.
 • Werkervaringswerkplek. Vaak zult u gelijktijdig actief blijven binnen IMpact of bij een reguliere werkgever. Zo behoudt of krijgt u een goed arbeidsritme.
 • Maatwerktraject. Bent u niet meteen in staat tot werken, maar kunt u daar wel naar toe groeien? Dan zetten we op maat een aantal instrumenten in om u arbeidsvaardigheden te leren. Bijvoorbeeld op een leerwerkplek binnen of buiten IMpact werkt u actief aan de groei van uw arbeidsmogelijkheden. Onze loopbaanbegeleiders begeleiden u daarbij.
 • Vervolg onderzoek. In sommige gevallen is na de Werk APK nog vervolgonderzoek nodig, bijvoorbeeld naar de achtergrond van fysiek of psychische belemmeringen.


Onze opdrachtgever bepaalt aan welk vervolgtraject u zult deelnemen. Doelstelling blijft dat u zo snel mogelijk aan het werk komt.

Werknemer
Ga snel naar