MENU
  • Gildestraat
  • De Boorn
Impact - maakt werken mogelijk

Outplacementtraject

Soms loopt de samenwerking tussen u en uw werkgever niet zoals u het zou willen en dreigt u uw baan te verliezen. Ook kan het zijn dat uw werkplek door reorganisatie komt te vervallen. U komt op dat moment in een outplacementtraject terecht. Met uw werkgever komt u overeen dat u in een vooraf afgesproken termijn betaald op zoek gaat naar een andere baan of een andere werkrichting. Vaststaat dat terugkeren op uw oude werkplek onmogelijk is geworden. Tijdens het outplacementtraject wordt er van u verwacht dat u een andere baan zoekt en vindt. Is dat niet het geval, dan volgt in de meeste gevallen alsnog ontslag. Een outplacementtraject maakt vaak deel uit van het sociaal plan bij een reorganisatie.

 

Op maat met IMpact
Uw werkgever kan IMpact inschakelen als partij voor een outplacementtraject. IMpact heeft ruime ervaring mensen met en zonder afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Onze kennis van de sociale zekerheid komt hierbij goed van pas.

Omdat een outplacementtraject altijd maatwerk is, kijkt IMpact samen met u en uw werkgever welke stappen te nemen u naar een andere werkplek te begeleiden. Een outplacementtraject kan bijvoorbeeld bestaan uit een onderzoek of het vermoeden van uw werkgever klopt dat u niet (meer) aan de eisen van uw functie voldoet. We kunnen uw werkgever ook ondersteunen uw functie beter op uw capaciteiten af te stemmen. Daarnaast is het mogelijk verschillende instrumenten in te zetten met als doel u naar een andere werkomgeving te begeleiden. U kunt dan denken aan bijvoorbeeld:

  • een werk APK of een arbeidsonderzoek op maat.
  • een werkleerplek in ons werk/leerbedrijf.
  • jobhunting: het zoeken naar een baan bij een andere werkgever.
Werknemer
Ga snel naar