MENU
  • Gildestraat
  • De Boorn
Impact - maakt werken mogelijk

Tweede Spoortraject

Wanneer u door langdurige ziekte uw huidige baan niet goed meer kunt uitvoeren, dan kijkt u in eerste instantie samen met uw werkgever naar een oplossing om weer aan de slag te gaan in uw eigen werk. Ook is het mogelijk dat u kijkt naar ander werk bij uw huidige werkgever. Dit wordt ook wel een Eerste Spoortraject genoemd. Als er geen oplossing komt tijdens het Eerste Spoortraject, dan is uw werkgever verplicht een Tweede Spoortraject te starten. In dit traject spant uw werkgever zich in om voor u passend werk te vinden bij een andere werkgever.

 

Op maat met IMpact
Uw werkgever kan IMpact hiervoor inschakelen. IMpact heeft ruime ervaring mensen met en zonder afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Onze kennis van de sociale zekerheid komt hierbij goed van pas.
Een Tweede Spoortraject bij IMpact betekent dat wij samen met u en uw werkgever kijken welke stappen te nemen om u weer aan het werk te krijgen. Dit is altijd een maatwerktraject. De stappen kunnen bestaan uit bijvoorbeeld:

  • een werk APK of een arbeidsonderzoek op maat.
  • een werkleerplek in ons werkleerbedrijf.
  • jobhunting: het zoeken naar een baan bij een andere werkgever.
Werknemer
Ga snel naar