empty

Al meer dan 70 jaar maatschappelijke impact

donderdag 16 apr 2020

In 2019 kwam Impact met een subtiele naamsverandering, nieuwe huisstijl en website, die passen bij de maatschappelijke werkgever die Impact is geworden. Om een duidelijk beeld te krijgen van hoe Impact is uitgegroeid tot de organisatie die het vandaag de dag is. Duiken we de historie in en gaan we terug naar het jaar 1945.

Hoe het begon
De tweede wereldoorlog was ten einde en Nederland had haar vrijheid en zelfstandigheid herwonnen. De economie moest weer opgang komen en men begon aan de wederopbouw. Naast dat de arbeid hiervoor nodig was, moest werk niet alleen noodzakelijk zijn, maar vooral ook vreugde meebrengen.
 

“Eenieder heeft recht op arbeid, op vrije keuze van beroep, op rechtvaardige en gunstige arbeidsvoorwaarden en op bescherming tegen werkeloosheid”.  
 

Echter was het aanbieden van werk voor een grote groep mensen, die een fysieke en of geestelijke beperking hadden, vaak nog onmogelijk. Er ontbraken werkvormen die aangepast konden worden aan iemand zijn belastbaarheid. De heer B. Gunnink zette het initiatief ‘de papiermand’ op, dat in 1948 leidde tot de oprichting van de stichting “Onze Werkplaats”. Hier kon deze groep mensen naar eigen kunnen nuttig en volwaardig werk uitvoeren. 
 
Sterke groei
In 1988 was de stichting uitgroeit tot het grootste bedrijf in Kampen met circa 300 werknemers. De naam “Onze Werkplaats” paste niet meer bij het bedrijf en de werkzaamheden die er werden verricht. De organisatie kreeg een nieuwe naam: Stichting Industrie en Mens (I&M). Door de sterke toename van medewerkers ontstond de behoefte naar verschillende werksoorten en huisvestigingen. De nieuwe technologische ontwikkelingen droegen bij aan de uitbreiding van het aanbod van Impact. Van bankstellen tot IBM typemachines, in de hallen van I&M werd het geproduceerd. In 2008 luide Impact een nieuwe tijd in. De stichting, nu genaamd IMpact, maakte een grote interne verschuiving mee. En ook op politiek vlak begonnen er verschuivingen plaats te vinden.
 
De Participatiewet
Dit brengt ons bij de invoering van de Participatiewet in 2015. Om hierop te kunnen inspelen begon er een groot verandertraject bij IMpact. Naast de huidige medewerkers, begeleide IMpact nu een grote verscheidenheid aan mensen. Door het opbouwen van een duurzaam netwerk van werknemers konden steeds meer mensen doorstromen naar een betaalde baan. Zo is Impact vandaag de dag uitgegroeid tot dé maatschappelijke werkgever van de regio en begeleiden wij dagelijks een grote hoeveelheid mensen in werk of op hun weg daarna toe. Zo is Impact als ware de schakel tussen mens en werk.
 
Impact Kampen • Gildestraat 1 • 8265 AH, Kampen • 038 331 59 44
Impact Dronten • De Boorn 15 • 8253 RA, Dronten • 0321 32 85 60
www.impact.nlinfo@impact.nl

Vorige

Inburgeren