empty

Lokaal team voor Kamper ondernemers op zoek naar personeel

dinsdag 04 feb 2020

Werkgevers in Kampen die op zoek zijn naar personeel kunnen terecht bij het lokale team in Kampen van het Werkgeversservicepunt (WSP) Regio Zwolle. Het team werkt vanuit het ondernemershuis van Impact aan de Gildestraat 1. Het Kamper team kent de lokale arbeidsmarkt én heeft door de samenwerking met 14 regiogemeenten direct zicht op het volledige regionale arbeidspotentieel.

Of het nu gaat over werving en selectie of advies over subsidiemogelijkheden, het WSP biedt werkgevers kosteloos en professioneel ondersteuning. “Ons doel is om samen met werkgevers meer banen voor meer mensen te realiseren. Een kans op werk is namelijk een kans om bij te dragen aan de maatschappij”, zegt Hans Vermeer (Commercieel manager van Impact).
Ook maatschappelijke werkgever Impact, is vertegenwoordigd in het WSP-team van Kampen. “Een bundeling van krachten en expertise waarmee we het werkgevers makkelijker maken geschikt personeel te vinden en tegelijkertijd de kansen voor werkzoekenden mét en zonder een arbeidsbeperking vergroten’’, zegt Vermeer.
Ondernemers ‘ontzorgen’ is het belangrijkste doel volgens verantwoordelijk wethouder Jan Peter van der Sluis. Om dat te doen, moeten klantmanagers in de eerste plaats de kansen en mogelijkheden van mensen goed in beeld hebben. Verder moet je slim samenwerken binnen de gemeente, zodat een goede oplossing voor het personeelsvraagstuk onderdeel wordt van het vestigingsklimaat. En werkgevers moeten je makkelijk kunnen vinden.

Eén loket
“Tijdens werkbezoeken kreeg ik vaak de vraag: als ik mensen in dienst wil nemen die in jullie bestand zitten, waar moet ik dan naartoe bellen?” zegt Van der Sluis. Het antwoord op die vraag is sinds vorig jaar heel eenvoudig: naar het WSP Regio Zwolle. Er is één digitaal loket en één telefoonnummer voor de hele arbeidsmarktregio Zwolle. Een bewuste keuze: “We maken nu echt werk van WSP Regio Zwolle.”

Realistisch
In zijn eigen gesprekken met ondernemers wil de wethouder realistische verwachtingen wekken over de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat voorkomt volgens de wethouder teleurstelling aan beide kanten. “Wat ik graag zou zien is dat we samen kijken naar wat iemand wél kan en vervolgens proberen om de faciliteiten maximaal te benutten zodat iedereen een volwaardige plek krijgt.” Wethouder Van der Sluis zal in elk geval het maatschappelijke belang van een inclusieve arbeidsmarkt blijven benadrukken. Met de successen die al zijn geboekt wil hij ook andere werkgevers enthousiasmeren.
 

Vorige

Inburgeren