empty

Impact blikt terug op een succesvol 2021

Jaarverslag 2021 (3).png
dinsdag 24 mei 2022

Impact  begeleidt, ontwikkelt en plaatst inwoners van de gemeenten Kampen en Dronten. Als maatschappelijk werkgever richten we ons op alle inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. In 2021 begeleidde Impact 519 inwoners in werk of op weg daarnaar toe.
 


Participatiewet
Als maatschappelijk werkgever heeft Impact continue aandacht voor het welzijn en veiligheid van de medewerkers. Door in coronatijd veilig en gecontroleerd open te blijven, bleven we een goede werkbasis bieden voor alle medewerkers. Met het open blijven groeide ook het besef dat Impact het oude stigma van sociale werkvoorziening achter zich heeft gelaten. Ingegeven door de Participatiewet werken we als een regulier bedrijf met aandacht voor medewerkers die het nodig hebben.
 
Maatschappelijke integratie
Zo werden we gevraagd door de gemeenten Kampen en Dronten om de uitvoering van de nieuwe Wet inburgering 2021 te verzorgen. Impact pakt de volledige verzorging van de inburgering op: van taalonderwijs en maatschappelijke integratie tot arbeidsparticipatie. Dit vertrouwen in elkaar resulteerde ook in de oplevering van het Werkcafé in Kampen. Een laagdrempelige plek waar werkzoekenden en mensen met vragen over werk kunnen binnenlopen.
 
226 nieuwe re-integratietrajecten gestart
Mensen die een re-integratietraject volgen bereiden we voor op werken in de toekomst. Dat doen we door deze klanten in te zetten op een ontwikkel-werkplek, waar zij in de praktijk aan de slag gaan om hun arbeidsmogelijkheden te vergroten. In 2021 waren het hele jaar door 68 interne en 18 externe ontwikkelwerkplekken actief bezet. Daarnaast bieden we, als maatschappelijk uitzendbureau, inwoners werk binnen, maar het liefst buiten de eigen organisatie. Zo zijn er in 2021 226 nieuwe re-integratietrajecten gestart.
 
172 personen bemiddeld naar betaald werk
Naast bemiddelen van medewerkers naar werk voeren we ook de volledige werkgeversbenadering uit voor de gemeente Kampen, in het WerkgeversServicePunt. Hier bemiddelden we 172 personen naar betaald werk, een detachering of een werkervaringsplek. In Dronten werken we nauw samen met het WerkGeversContactTeam.
 
Blik op de toekomst
Er staat een stevig sociaal ontwikkelbedrijf, dat de wind in de rug heeft. Tegelijk ziet Impact ook nieuwe kansen, zoals de invoering van een nieuwe vorm van sociale werkvoorziening. Daarom zien wij 2022 als een brugjaar, waarin we samen met ons bestuur en de beide gemeenten ons gaan voorbereiden op de toekomst aan de hand van een aantal speerpunten: focus op re-integratie, governance en financieringsstructuur en de financiële continuïteit op de langere termijn. Om zo op de langere termijn nog meer maatschappelijke impact te realiseren.
 
Jaarverslag 2021
Het vertrouwen van de gemeenten vertaalde zich in positieve maatschappelijke én financiële resultaten over 2021. Een groei in trajecten, meer duurzame plaatsingen en Impact sloot het jaar zelfs af met een financieel positief bedrijfsresultaat van € 10.000,-! Lees hier het complete jaarverslag 2021.

Vorige

Inburgeren